Ceník - Internet
Ceník - Internet Ceník - GSM Ceník - pevná linka
Ceník - IPTV Registrace Dokumenty
Kontakt Klientská zóna
Veškeré ceny jsou s 21% DPH.

Jméno tarifu Zřízení služby Měsíčně
Tarif větší 1999,- Kč 285,- Kč
Tarif menší 1999,- Kč 200,- Kč
Rychlost
Tarif Minimální Maximální Běžně dostupná Inzerovaná
Upload Download Upload Download Upload Download Upload Download
Tarif větší 1 Mbit/s 3 Mbit/s 10 Mbit/s 30 Mbit/s 1,8 Mbit/s 6 Mbit/s 3 Mbit/s 10 Mbit/s
Tarif menší 1 Mbit/s 1 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 1,8 Mbit/s 1,8 Mbit/s 3 Mbit/s 3 Mbit/s
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.
Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.